Registreeruge:

Tere tulemast autoDNA partnerlusprogrammi.
Palun täitke meie registreerumisvorm.

Andmed

*Hoiatus: maksu ID-kood, peaks see olemavastavalt ISO-3166.
See väli on valikuline väli

Kontakt

Aadress

Makse andmed

 1. Andmete vastutav töötleja on AUTODNA Sp. z o.o., asukohaga Łódź, ul. Obywatelska 128/152, 94-104 Łódź, KRS (riiklik kohturegister) nr. 0000349742, NIP (maksumaksja ID number): 5492391545, REGON (äritunnus): 121164104. Saate vastutava töötlejaga ühendust võtta vastutava töötleja kirjavahetusaadressi või e-posti teel: kontakt@autodna.ee.
 2. Teie isikuandmeid töödeldakse selleks, et:
  1. osutama vastutava töötleja teenuses kasutajakonto teenust, lähtudes aktsepteeritud eeskirjade sätetest (GDPR art 6 lõike 1 punkt b) kogu nende teenuste osutamise perioodi jooksul kuni kasutajakonto teenusest väljaregistreerimise hetkeni.
  2. täitma meie kohustusi, mis tulenevad peamiselt maksu- ja raamatupidamisseaduse sätetest (GDPR art 6 lõike 1 punkt c) kogu nendes õigusnormides sätestatud perioodi jooksul;
  3. mis tahes võimalike nõuete kehtestamine, uurimine või kaitsmine, mis võivad olla seotud AUTODNA Sp. z o.o. – meie õigustatud huvide realiseerimiseks nõuete tagamisel vastavalt GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktile f rikkumisi käsitlevate õigusnormidega sätestatud aja jooksul.
 3. Teie isikuandmete vastuvõtjateks võivad olla vastutava töötleja poolt kasutatavaid infosüsteeme pakkuvad ja toetavad isikud ning vastutava töötleja jooksva tegevusega seotud teenuseid osutavad isikud – vastavalt sõlmitud isikuandmete töötlemise volitamislepingutele ning tagavad vastavate nõuete kohaldamise. tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis tagavad andmete privaatsuse eelnimetatud osapoolte, sellistele andmetele juurdepääsuks volitatud ametiasutuste poolt vastavalt kehtivatele seadustele.
 4. Teil on õigus:
  1. pääseda ligi oma andmetele, samuti parandada, kustutada ja piirata töötlemist, samuti edastada oma andmeid ja esitada vastuväiteid nende töötlemisele;
  2. esitama oma isikuandmete töötlemise kohta kaebuse järelevalveasutusele – Poola andmekaitsevolinikule, kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine rikub GDPR-i eeskirju.
 5. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandale osapoolele ega rahvusvahelisele organisatsioonile.
 6. Teie isikuandmete suhtes ei tehta automatiseeritud otsuseid, sealhulgas profiilide koostamise vormis.
 7. Isikuandmete esitamine on vajalik konto loomiseks afilio.autodna.ee lehel.